Thông Báo Nhận Tiền Chênh Lệch Học Phí Học Kỳ 2, 2014-2015

admin

Sat, 09/05/2015 05:00:00 pm

Phòng Tài Vụ thông báo việc hoàn trả tiền học phí học kỳ 2, 2014-2015 do có thay đổi mức thu học phí như sau:
1. Thời gian : Từ ngày 11/05/2015 đến ngày 29/05/2015 (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)
2. Thủ tục: Sinh viên đem theo giấy chứng minh nhân dân, bảng tên sinh viên đến trực tiếp tại Phòng Tài Vụ để nhận tiền mặt.
>> Xem chi tiết