Hội nghị BCH Đoàn Khoa Khxh & Nv

admin

Tue, 07/04/2015 03:55:16 pm

Thời gian: 18h30, Thứ Hai, ngày 13/4/2015.

Địa điểm: Hội trường Khoa KHXH & NV.

Nội dung: bầu chọn BCH ĐK nửa sau nhiệm kỳ 2014-2016.

Thành phần tham dự: Đại diện BTV Đoàn trường, đại diện Đảng ủy Khoa, BCH ĐK nửa đầu NK 2014-2016.