THÔNG BÁO (V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt 1: HK 1 năm học 2015-2016).

admin

Thu, 07/01/2016 06:00:00 pm

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo đến tất cả sinh viên tốt nghiệp đợt 1 - HK 1 năm học 2015-2016,đến liên hệ Văn phòng Khoa (gặp thầy Thạch Chanh Đa) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp.

 

-  Thời gian nhận: từ ngày thứ Năm, 7/01/2016 đến 29/01/2016 (sinh viên nhớ mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy CMND để đối chiếu).