THÔNG BÁO: V/V Sinh Hoạt Và Lao Động Đầu khóa cho sinh viên K42

Theo kế hoạch của Khoa thì SV K42 sẽ sinh hoạt với Khoa vào tối 17/9/2016 (18g30).


-Địa điểm:

Hội trường Lớn Khu 2, ĐHCT

-Thành phần:

Sinh viên K42


Kế hoạch lao động tại khoa......    (09/09/2016)

Xem chi tiết

Thông tin tân Sinh viên khóa 42 cần biết

1/ Hướng dẫn Tân sinh viên hồ sơ cần nộp
2/ Mốc thời gian sinh viên cần biết
3/Sơ đồ nhà học Khu 2 - Đại học Cần Thơ
4/ Nhập kế họach học tập (từ ngày 12/9/2016 đến ngày 02/10/2016)
5/ Thời khóa biểu học k......    (05/09/2016)

Xem chi tiết