THÔNG BÁO: V/V Sinh Hoạt Và Lao Động Đầu khóa cho sinh viên K42

admin

Fri, 09/09/2016 12:00:00 am

Theo kế hoạch của Khoa thì SV K42 sẽ sinh hoạt với Khoa vào tối 17/9/2016 (18g30).


-Địa điểm:

Hội trường Lớn Khu 2, ĐHCT

-Thành phần:

Sinh viên K42


Kế hoạch lao động tại khoa như sau:


-Địa điểm:

Khuôn viên Khoa

-Thời gian:

Ngày 18/9: sáng(7h30), chiều(16h)

Lưu ý: Sẽ có điểm danh và trừ điểm rèn luyện HK này