Thông tin tân Sinh viên khóa 42 cần biết

admin

Mon, 05/09/2016 05:00:00 pm

1/ Hướng dẫn Tân sinh viên hồ sơ cần nộp
2/ Mốc thời gian sinh viên cần biết
3/Sơ đồ nhà học Khu 2 - Đại học Cần Thơ
4/ Nhập kế họach học tập (từ ngày 12/9/2016 đến ngày 02/10/2016)
5/ Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2016 - 2017 (từ ngày 12/9/2016)
6/ BIỂU MẪU (Tải các mẫu đơn thường dùng ):
7/ HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 42:
..............


>> Xem chi tiết