Buổi giới thiệu trường Đại học Western Sydney và các cơ hội học tập Thạc sĩ, tiến sĩ

admin

Fri, 27/11/2015 10:00:00 am

Nội dung: Giới thiệu về trường đại học Western Sydney và các cơ hội học tập bậc Thạc sĩ và tiến sĩ các ngành Khoa học xã hội, môi trường và quy hoạch
Người giới thiệu: Professor Michael Darcy đến từ đại học Western Sydney
Thời gian: 15h00, ngày 01 tháng 12 năm 2015
Địa điểm: Hội trường Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ

Kính mời quý thầy, cô và anh chị tham dự!