THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NGÀNH VĂN HỌC

admin

Tue, 29/09/2015 12:00:00 am

Gửi: Các em Sinh viên các khoá ngành Văn học

Nhằm thúc đẩy hoạt động học thuật trong sinh viên, Bộ môn Ngữ văn – Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên ngành Văn học lần thứ 2 (năm 2016). Hội nghị là cơ hội giao lưu, trao đổi giữa thầy cô và các khoá sinh viên, giữa sinh viên các khoá trong ngành Văn học với nhau. Đồng thời, đây cũng là dịp để sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học, tham gia phong trào do Bộ môn phát động.


Quyền lợi:
- Sinh viên có bài viết tham gia sẽ được tính vào lực lượng nòng cốt cấp Bộ môn.
- Tham luận được chọn sẽ được đăng Kỷ yếu Hội nghị khoa học.
- Tham luận được báo cáo sẽ nhận thêm quà tặng từ Ban tổ chức.
Bộ môn trân trọng mời sinh viên các khoá đăng ký tham gia viết tham luận tại Hội nghị khoa học này.


Nội dung:
- Các vấn đề của văn học Việt Nam.
- Các vấn đề ngôn ngữ học (lý thuyết và ứng dụng).
- Các vấn đề thực tiễn báo chí và ngôn ngữ báo chí.
- Các vấn đề của văn hoá Việt Nam.
Thời gian tổ chức Hội nghị (dự kiến): Tháng 4 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn.


Kế hoạch thực hiện:
- Từ nay đến 10/11/2015: Nhận đăng ký đề tàitóm tắt tham luận.
- Từ 11/11/2015 - 20/11/2015: Bộ môn tổng hợp đăng ký đề tài, chỉnh sửa (nếu có) và giao giảng viên có chuyên môn phù hợp với đề tài hỗ trợ thực hiện.
Tham luận gửi đến Ban tổ chức Hội nghị cần bảo đảm các điều kiện sau:
-Chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào: hội thảo, đăng báo, in tạp chí…
-Có độ dài khoảng 5-6 trang A4.
- Thời hạn nhận toàn văn tham luận: trước ngày 15/3/2016.
- Đăng ký đề tài toàn văn tham luận gửi qua email: tdtu@ctu.edu.vn
Hướng dẫn cách ghi thống nhất:
                    Đăng ký đề tài:
+ Mục chủ đề ghi: Dang ky de tai Hoi nghi 2016
Tên file word đính kèm là tên tác giả _ lớp _ khoá viết không dấu.
Ví dụ: tranthithanhlan_VH2_k40.doc
                   Toàn văn tham luận:
+ Mục chủ đề ghi: Toan van tham luan Hoi nghi 2016
Tên file word đính kèm là tên tác giả _ tên người hướng dẫn (nếu có) viết không dấu. Ví dụ: tranthithanhlan_taductu.doc

Quy cách trình bày tham luận: dưới dạng bài báo khoa học.
- Khuôn khổ: A4;  Font: Times New Roman; Size: 13;
- Khoảng cách dòng: 1.5 lines; {lệnh: Format/paragraph/lines Spacing: Multiple at 1.5 lines}
- Khoảng cách đoạn: 6pt {lệnh: Format/paragraph/ Spacing: Before: 6.0pt}
- Chừa lề: trái: 3.5cm, phải: 2cm, trên: 2cm, dưới: 3cm.
{lệnh: File/Page setup/Margins…}
- Tài liệu tham khảo sắp xếp theo ABC tên tác giả, thứ tự như sau (chỉ những tài liệu được sử dụng / trích dẫn trong tham luận mới được liệt kê):
Số thứ tự. Tên tác giả (năm xuất bản), Tên tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
Ví dụ: 1. Trần Đình Sử (2005), Thi pháp văn học trung đại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Trích dẫn tài liệu: dựa vào số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục Tài liệu tham khảo. Ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong dấu ngoặc vuông.
Ví dụ: [3, tr.59] (tài liệu có số thứ tự 3 trong mục Tài liệu tham khảo, trang 59).
Trân trọng thông báo.                             
 
                                                   Trưởng Bộ môn/ Trưởng Ban tổ chức

 

                                                                 Lê Thị Diệu Hà