THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TÁC

admin

Thứ sáu, 21/1/2015 22:07 GMT+7

1. Trưởng Khoa: TS. Thái Công Dân

Email: tcdan@ctu.edu.vn     Điện thoại: 0292.3.872.012

 

2. Phó Trưởng Khoa: TS. Đào Ngọc Cảnh

Email: dnc@ctu.edu.vn     Điện thoại: 0292.3.872.015

 

3. Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Kim Châu

Email: nkchau@ctu.edu.vn     Điện thoại: 0292.3.872.014

 

4. Văn phòng Khoa

Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.     Điện thoại:(0292) 3872 013

 

5. BM. Lịch sử- Địa lý - Du lịch

Điện thoại: 0292.3.872.019

 

6. BM. Ngữ văn

Điện thoại: 0292.3.872.017

 

7. BM. Xã hội học

Điện thoại: 0292.3.872.020

 

8. BM. Thông tin - Thư viện

Điện thoại: 0292.3.872.281