Thông báo việc xét chọn học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2015 - 2016

admin

Thu, 24/03/2016 11:00:00 am

1. Số lượng và giá trị HB:

- Có 6 suất HB
- mỗi suất 6.200.000đ

2. Đối tượng:

- Kết quả HK 2 năm học 2014-2015 từ giỏi trở lên.
- Gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình chính sách.
- Chưa nhận HB tài trợ nào trong năm và ưu tiên các em có tham gia các phong trào và các hoạt động xã hội>> Xem chi tiết thông báo

 

Đơn xin học bổng

>> Xem chi tiết