ĐẢNG BỘ KHOA

admin

Thứ sáu, 21/1/2015 22:07 GMT+7

GIỚI THIỆU CHUNG
Đảng bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập theo quyết định số 103-QĐ/ĐU ngày 29/8/2012 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ. Đảng bộ Khoa hiện có 51 Đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc:


TT

Chi bộ

Tổng số

Chính thức

Dự bị

1

XHH & VPK

6

5

1

2

Ngữ văn

4

4

0

4

LS-ĐL-DL

5

4

1

5

TTTV

5

5

0

6

Sinh viên

31

16

15

Toàn Đảng bộ

51

34

17

(Số liệu cập nhật đến tháng 3/2015)


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA (Nhiệm kỳ 2015-2020)


TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đào Ngọc Cảnh

Bí thư

Phụ trách chung

2

Thái Công Dân

Phó Bí thư

Phụ trách công tác chuyên môn

3

Bùi Thanh Thảo

Ủy viên

Phụ trách công tác Đoàn thể

4

Nguyễn Huỳnh Mai

Ủy viên

Phụ trách công tác tuyên giáo

5

Thạch Chanh Đa

Ủy viên

Phụ trách công tác tài chính & văn thư

 

ỦY BAN KIỂM TRA (Nhiệm kỳ 2015-2020)


TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Thái Công Dân

Chủ nhiệm

2

Bùi Thanh Thảo

Phó Chủ nhiệm

3

Nguyễn Thị Bé Ba

Ủy viên

 

CHI ỦY CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC (Nhiệm kỳ 2015-2017)


TT

Chi bộ

Bí thư

1

Xã hội học & Văn phòng Khoa

Thạch Chanh Đa

2

Ngữ văn

Bùi Thanh Thảo

3

Lịch sử -Địa lý-Du lịch

Nguyễn Thị Bé Ba

4

Thông tin-Thư viện

Nguyễn Huỳnh Mai

5

Sinh viên

Hoàng Thị Thùy Linh

 

Liên hệ công tác

--------------------------------------------------------------

TS. Đào Ngọc Cảnh

Email: dnc@ctu.edu.vn    

Điện thoại: 0292.3.872.015