ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC DUYỆT NĂM 2015

TT

Tên đề tài

Cán bộ chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Kinh phí (triệu)

1

Khảo sát thực trạng việc làm của SV ngành Thông tin Thư viện Trường ĐHCT sau khi tốt nghiệp

Nguyễn Huỳnh Mai

12 tháng

27.5

2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn người hướng dẫn viên du lịch

Nguyễn Trọng Nhân

12 tháng

27.5

3

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Phan Thị Dang

12 tháng

27.5

4

Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về lĩnh vực phong tục và tín ngưỡng

Tạ Đức Tú

12 tháng

25.0


TT

Tên đề tài

Sinh viên chủ nhiệm đề tài

CB hướng dẫn

Thời gian

Kinh phí (triệu)

1

Xây dựng thư mục điện tử quản lý thông tin du lịch vùng ĐBSCL

Hồ Thị Cẩm

Lâm Thị Hương Duyên

7 tháng

15.0


-------------------------------------------------------------------------------


ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC DUYỆT NĂM 2014

TT

Tên đề tài

Cán bộ chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Kinh phí (triệu)

1

Khảo sát tình hình sử dụng Web 2.0 của thư viện các trường đại học Việt Nam và đề xuất mô hình Web 2.0  cho thư viện các trường đại học

Lâm Thị Hương Duyên

10 tháng

47

2

Thực trạng sử dụng internat của SV trường ĐHCT: khảo sát từ hệ thống máy tính công của Trường

Lê Ngọc Linh

12 tháng

42

3

Yếu tố đa văn hóa và vấn đề giáo dục trẻ em trong gia đình Đài-Việt và Hàn -Việt ở ĐBSCL (ghi chú: đề tài này đã chuyển sang năm 2015)

Trần Thị Phụng Hà

12 tháng

50


TT

Tên đề tài

Sinh viên chủ nhiệm đề tài

CB hướng dẫn

Thời gian

Kinh phí (triệu)

1

Quan niệm của SV trường ĐHCT về hiện tượng “sống thử”

Võ Thanh Dũ

Trần Vũ Thị Giang Lam

7 tháng

 


------------------------------------------------------------------------------


ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC DUYỆT NĂM 2013

Tên đề tài

Cán bộ chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Nghiên cứu tác động của việc chuyển đổi nghề nghiệp đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân sống xung quanh công trình cầu Cần Thơ: Trường hợp huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Phan Thanh Kim Anh

12 tháng

Đánh giá mức độ hài lòng của du khách về du lịch chợ nổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận

Nguyễn Trọng Nhân

12 tháng

Nghiên cứu sự thay đổi lối sống của người dân nông thôn dưới tác động công nghiệp hóa

Ngô Thị Thanh Thúy

12 tháng

Định hướng giá trị của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Trần Thị Phụng Hà

12 tháng

 

Tên đề tài

Sinh viên chủ nhiệm đề tài

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian thực hiện

Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing các dịch vụ của TTHL cho học viên cao học tại trường ĐHCT

Võ Thị Thảo Lan, 709092
Lớp TTTV K35

Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc

6 tháng

Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch mùa nước nổi ở An Giang

Nguyễn Thị Kim Thoa, 
6106750, Du lịch K36

Ths. Huỳnh Văn Đà

9 tháng

Nghiên cứu xây dựng Trường Đại học Cần Thơ trở thành điểm du lịch hấp dẫn tại TP.Cần Thơ

Đào Ngọc Ánh Thư, 6106751, Du lịch K36

Cn. Huỳnh Tương Ái

9 tháng

School Of Social Sciences And Humanities

Campus II, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
TEL: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn