EDUCATIONCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Cao học ngành Văn học Việt Nam

                Stt

Tên môn học

Sô TC

Xem Đề cương chi tiết

1

XH605

Chủ nghĩa nhân văn và văn học Việt Nam

3

Xem chi tiết
2

XH606

Giá trị thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật

3

Xem chi tiết
3

XH608

Từ hệ luận và thi pháp học nghiên cứu tác giả và tác phẩm văn học

3

Xem chi tiết
4

XH609

Nguyên lý văn học so sánh

3

Xem chi tiết
5

XH610

Ngôn ngữ với việc tiếp nhận văn chương

3

Xem chi tiết
6

XH613

Phân tích tác phẩm văn học dân gian

2 Xem chi tiết
7

XH618

Vấn đề con người trong văn học trung đại Việt Nam 2 Xem chi tiết
8

XH619

Thi pháp văn học dân gian

3 Xem chi tiết
9

XH620

Quá trình hiện đại hoá VH quốc ngữ Nam bộ từ nửa sau thế kỷ XIX đến 1930 3 Xem chi tiết
10

XH621

Một số vấn đề về thơ Việt Nam hiện đại 3 Xem chi tiết
11

XH662

Huyền thoại và văn học

2 Xem chi tiết
12

XH664

Tư tưởng lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản 2 Xem chi tiết
13

XH665

Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam

3 Xem chi tiết
14

XHV601

Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ 2 Xem chi tiết
15

XHV602

Thơ tứ tuyệt trong văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX 2 Xem chi tiết
16

XHV604

Phân Phương pháp luận nghiên cứu văn học 3 Xem chi tiết
17

XHV605

Văn xuôi Việt Nam hiện đại 2 Xem chi tiết
18

XHV606

Văn học và văn hoá học 2 Xem chi tiết
19

XHV607

Văn học và các loại hình nghệ thuật khác 2 Xem chi tiết
20

XHV608

Văn học thành thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 2 Xem chi tiết
21

XHV609

C. Mác, Ph. Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh bàn về văn học nghệ thuật 2 Xem chi tiết
22

XHV900

Luận văn tốt nghiệp 10 Xem chi tiết

 

 

--------------------------------------------------------------

 

School Of Social Sciences And Humanities

Campus II, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
TEL: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn