TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sun, 20/08/17Tổ Chức Sinh Hoạt đầu Năm Học 2017-2018 Cho Sinh Viên Các Khoá Cũ (40, 41, & 42 & Sv Chậm Tiến độ)Theo QĐ số 2076/KH-ĐHCT ngày 07/07/2017 của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cần Thơ về kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khoá  Năm học 2017-2018 trong “Tuần lễ sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”, Khoa Khoa học XH&NV tổ chức buổi sinh hoạt cho sinh viên các khoá 40, 41, 42 và sinh viên k39 chậm tiến độ (tổng số 951 sinh viên) vào lúc 19h30 ngày 29/07/2017 tại Hội trường lớn Khu 2, Đại học Cần Thơ.

 

Tham gia buổi sinh hoạt có sự tham dự của Ban Chủ Nhiệm Khoa: TS. Thái Công Dân, Trưởng Khoa, Phó BT Đảng uỷ Khoa; TS. Đào Ngọc Cảnh, Bí thư Đảng uỷ Khoa, Phó Trưởng Khoa; PGS.TS. Nguyễn Kim Châu, Phó Trưởng Khoa; ThS. Huỳnh Thị Thanh Hường, Phó BT Đoàn khoa; ThS. Thạch Chanh Đa, Chánh văn Phòng Khoa; đại diện BCN các Bộ môn: Ngữ Văn, Lịch sử - Địa lý - Du lịch, Quản trị Thông tin Thư viện, và Xã hội học cùng sự hiện diện các Thầy/Cô cố vấn học tập các khoá.

 

Sinh viên các khoá lắng nghe về nội dung liên quan: nội qui, quy chế, phương pháp học tập theo quy chế tín chỉ, tiến độ học tập theo chương trình toàn khoá, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên nắm bắt thêm các thông tin liên quan về: qui định nếp sống văn minh trong Trường và văn hoá trong giao tiếp ứng xử của sinh viên, và chuẩn mực đạo đức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.

 

Sinh viên cùng xem qua các hoạt động của Đoàn khoa trong năm học 2016-2017 và kế hoạch với các hoạt động cụ thể gắn kết với các mốc thời gian quan trọng trong năm học mới 2017-2018.

 

Phần cuối buổi sinh hoạt là nội dung trao đổi và giải đáp những ý kiến sinh viên về học tập, rèn luyện và các vần đề liên quan.

 

 

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt tại Hội Trường lớn (Ánh VP Đoàn Khoa)

 

 

Đại diện BCN Bộ môn tại buổi sinh hoạt (Ánh VP Đoàn Khoa)

 

Thông điệp đầu năm học 2017-2018 của TS. Thái Công Dân (Ánh VP Đoàn Khoa)

 

 

 

Thông tin về qui chế học vụ của PGS-TS Nguyễn Kim Châu (Ánh VP Đoàn Khoa)

 

 Triển khai qui chế về nếp sống văn minh và văn hoá trong Trường

của TS. Đào Ngọc Cảnh  (Ánh VP Đoàn Khoa)

 

 

 

 

Thông tin các hoạt động của Đoàn Khoa năm học 2017-2018 của Thạc sĩ Huỳnh Thị Thanh Hường, Phó BT Đoàn Khoa  (Ánh VP Đoàn Khoa)

 

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn