TIN TỨC - SỰ KIỆN

Fri, 28/07/17Một Số Kết Quả Hoạt động Nckh Của Khoa Khxh&nv Năm 2016Năm 2016, Khoa KHXH&NV đã tích cực triển khai nhiều hoạt động NCKH và đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau:
1- Khoa đã tổ chức Hội nghị Khoa học nhằm thúc đẩy các hoạt động NCKH trong cán bộ và sinh viên.

2- Tổng số đề tài đã được tuyển chọn thực hiện năm 2016 có sự gia tăng rõ rệt, nhất là đề tài sinh viên: 02 đề tài cấp Trường do cán bộ làm chủ nhiệm; 06 đề tài do sinh viên làm chủ nhiệm. Ngoài ra còn có 01 đề tài hợp tác quốc tế và 02 đề tài cấp Trường của cán bộ được duyệt năm 2015, tiếp tục thực hiện năm 2016.

3- Tính đến 31/12/2016 có 06 đề tài được nghiệm thu (01 của cán bộ đạt loại xuất sắc; 05 đề tài của sinh viên; trong đó: 03 đạt loại xuất sắc, 01 đạt loại tốt, 01 đạt loại khá).
4- Số lượng đề tài đăng ký và được tuyển chọn năm 2017 có sự gia tăng mạnh mẽ: 02 đề tài KHCN cấp tỉnh (An Giang) và 01 dự án KHCN cấp thành phố (Cần Thơ) được tuyển chọn; 09 đề tài cấp Trường của cán bộ đã được thông quan ở cấp Tiểu ban chuyên môn; 18 đề tài cấp Trường của sinh viên đăng ký (đang chờ xét duyệt).
Với những kết quả đã đạt được năm 2016, chắc chắn hoạt động năm 2017 của Khoa KHXH&NV sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, góp phần vào việc phát triển Trường Đại học Cần Thơ theo định hướng đại học nghiên cứu, phát huy hơn nữa vai trò của Trường Đại học Cần Thơ trong đào tạo, NCKH và chuyển giao KHCN ở vùng ĐBSCL và cả nước.

(Tin và ảnh: Khoa KHXH&NV)

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn