TIN TỨC - SỰ KIỆN

Fri, 28/07/17Hội Nghị Khoa Học Khoa Khxh&Nv Năm 2016Sáng ngày 29/11/2016, Hội nnghị Khoa học Khoa KHXH&NV năm 2016 đã được tổ chức với chủ đề: “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Cần Thơ”. Hội nghị đã nghe 5 báo cáo tham luận:
    1- Giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Bộ môn Lịch sử- Địa lý-Du lịch
    2- Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn Ngữ văn
    3- Vấn đề nghiên cứu khoa học ở Bộ môn Xã hội học
    4- Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học của giảng viên nữ ở Bộ môn Quản trị Thông tin-Thư viện và ở Khoa KHXH&NV
    5- Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Cần Thơ

Tiếp theo đó, Hội nghị đã trao đổi nhiều ý kiến về vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học, những khó khăn cần khắc phục để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa, kinh nghiệm và giải pháp triên khai các nhiệm vụ khoa học, v.v....

 

H3: Trao đổi ý kiến tại Hội nghị

 

H4: Chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Hội nghị

 

Tin và ảnh: Đào Ngọc Cảnh, Thái Công Dân, Thạch Chanh Đa...

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn