THÔNG BÁO: V/V Sinh Hoạt Và Lao Động Đầu khóa cho sinh viên K42

Theo kế hoạch của Khoa thì SV K42 sẽ sinh hoạt với Khoa vào tối 17/9/2016 (18g30).


-Địa điểm:

Hội trường Lớn Khu 2, ĐHCT

-Thành phần:

Sinh viên K42


Kế hoạch lao động tại khoa như sau:


-Địa điểm:

Khuôn viên Khoa

-Thời gian:

Ngày 18/9: sáng(7h30), chiều(16h)

Lưu ý: Sẽ có điểm danh và trừ điểm rèn luyện HK này

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn