THÔNG BÁO

Sun, 20/08/17

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 2

Học viên quan tâm có thể xem nội dung cụ thể theo link sau: 

 https://gs.ctu.edu.vn/index.php/tuyen-sinh/bac-thac-si/329-thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-dang-ky-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2017-dot-2-den-het-ngay-11-8-2017.html

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn