THÔNG BÁO

Sun, 20/08/17

Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến đợt 3 năm 2017

Khoa KHXH & NV thông báo đến các em sinh viên Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến đợt 3 năm 2017. Các em xem danh sách theo đường liên kết sau:

https://goo.gl/jYLbJV

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn