THÔNG BÁO

Sun, 20/08/17

Thông báo về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội và Miễn giảm học phí học kỳ I, 2017 - 2018

Khoa KHXH & NV thông báo đến các em sinh viên thuộc diện Trợ cấp xã hội và Miễn giảm học phí. các em xem file thông báo kèm theo về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội và Miễn giảm học phí học kỳ I, 2017 - 2018:

>>> TB Miễn giảm học phí

>>> TB Trợ cấp xã hội

>>Mẫu đơn xin Miễn giảm học phí

>>Mẫu đơn xin Trợ cấp xã hội

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn