THÔNG BÁO

Sun, 20/08/17

Thông báo: Sinh hoạt đầu năm dành cho SV các khóa cũ (K39-42 & SV chậm tiến độ).

Lịch sinh hoạt đầu năm học dành cho SV các khóa cũ (K39-42 & SV chậm tiến độ) của khoa KHXH & NV - năm học 2017-2018

Thời gian: 19h30  tối 29/7/2017(thứ 7)

Địa điểm: Hội trường lớn.

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn