THÔNG BÁO

Tue, 24/10/17

LỊCH ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN VĂN VIỆT NAM ĐỢT 2 NĂM 2017

Khoa KHXH & NV thông báo đến các học viên về lịch ôn tập tuyển sinh Cao học môn Văn Việt Nam như sau:

-   Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ các ngày 17, 18, 19 tháng 7.

-   Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Ngữ Văn - khoa KHXH & NV.

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn