THÔNG BÁO

Tue, 24/10/17

Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến đợt 2 năm 2017

Danh sách TN dự kiến đợt 2 năm 2017. Sinh viên xem danh sách ở đường link kèm theo, phòng đào tạo sẽ thường xuyên cập nhật danh sách này.
Lưu ý: Hệ thống sẽ mở lại cho SV đăng ký xét TN bổ sung từ ngày 25-28/5/2017 và sẽ được cập nhật trong đợt 2.

>> links Xem danh sách tốt nghiệp

 

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn