THÔNG BÁO

Fri, 28/07/17

Thông báo nộp hồ sơ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ 2, năm học 2016 – 2017

1/ THÔNG BÁO v/v nộp hồ sơ trợ cấp xã hội: Sinh viên nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 27/02/2017 đến ngày 10/03/2017

CLICK XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO


2/ THÔNG BÁO v/v nộp hồ sơ MIỄN, GIẢM học phí: Sinh viên nộp hồ sơ Miễn, giảm học phí trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 13/02/2017 đến 24/02/2017

CLICK XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn