THÔNG BÁO

Tue, 24/10/17

Thông báo học bổng Kova năm 2017 và học bổng Tổng lãnh sự Indonesia

Gửi đến các em sinh viên thông tin học bổng: KOVA lần thứ 15 (Học bổng “Nghị lực”), Giải thưởng KOVA lần thứ 15 (hạng mục “Triển vọng”) và học bổng của Tổng lãnh sự quán Indonesia.

Các em sinh viên có thể xem thông tin cụ thể và hồ sơ đăng ký kèm theo sau đây:

>> - Thông tin học bổng Kova_2017
>> - Hồ sơ đăng ký học bổng KOVA lần thứ 15 (Học bổng “Nghị lực”)
>> - Hồ sơ đăng ký Giải thưởng KOVA lần thứ 15 (hạng mục “Triển vọng”)

 

>> - Thông tin học bổng Tổng lãnh sự quán Indonesia

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn