1. Trưởng Khoa: TS. Thái Công Dân

Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế.

Email: tcdan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292.3.872.012

 

2. Phó Trưởng Khoa: TS. Đào Ngọc Cảnh

Bí thư Đảng ủy Khoa, phụ trách NCKH, công tác Đoàn thể, công tác Sinh viên.

Email: dnc@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292.3.872.015

 

3. Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Kim Châu

Phụ trách Đào tạo Đại học, sau Đại học, quản trị Thiết bị.

Email: nkchau@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292.3.872.014

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn