Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập theo quyết định số 1067 ngày 16.07.2009 của hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ trên cơ sở nguồn nhân lực cán bộ chủ yếu từ Khoa Sư phạm, Trung tâm học liệu và một số đơn vị khác trong trường.

Từ khi thành lập Khoa chịu trách nhiệm quản lý 05 chuyên ngành đào tạo bao gồm:
 -      Cử nhân Anh văn
 -      Cử nhân Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh
 -      Cử nhân Du lịch
 -      Cử nhân Ngữ văn
 -      Cử nhân Quản trị Thông tin thư viện
Bắt đầu từ năm 2010, Khoa chính thức tuyển sinh thêm ngành Cử nhân Ngôn ngữ pháp và 01 ngành đào tạo bậc Liên thông chuyên ngành Thông Tin Thư viện.
Khoa cũng đảm trách 01 ngành đào tạo bậc sau đại học chuyên ngành Văn học Việt nam.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HIỆN NAY
 -    Đại học chính quy:

Từ tháng 4 năm 2015 bộ môn Anh văn và Pháp văn tách qua khoa Ngoại ngữ. Khoa còn lại 4 chuyên ngành đào tạo Đại học:
            Việt Nam học(Hướng dẫn viên du lịch)
            Văn học
            Thông tin học
            Xã hội học
       Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân khoa học với đầy đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, năng lực chuyên môn. có khả năng tự học, tự nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu; có khả năng giao tiếp tự tin hiệu quả, khả năng ứng dụng hiệu quả cơ sở lý thuyết vào thực tiễn của ngành.


 -    Đào tạo sau Đại học: Cao học ngành Văn học Việt Nam.

Ngành cao học Văn học Việt Nam cơ bản nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao và chuyên sâu về văn học Việt Nam (ở cả hai bộ phận văn học dân gian và văn học viết) trên các phương diện: Lý luận văn học, lịch sử văn học, ảnh hưởng và giao lưu với văn học thế giới, các đặc điểm nội dung và thi pháp, vấn đề thể loại, quy luật phát triển, ngôn ngữ văn học qua các thời kỳ, giai đoạn.v.v…


Kiến thức được cung cấp cùng phương pháp nghiên cứu thể hiện trong các học phần giúp tăng cường và khơi mở khả năng phát hiện, nghiên cứu cho học viên đối với những vấn đề đặt ra từ nền văn học Việt Nam trong lịch sử và hiện tại.


Nâng cao kiến thức và khả năng thực hành trong nghiên cứu, giảng dạy văn học Việt Nam và văn học nói chung, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ xã hội, có khả năng độc lập nghiên cứu  hoặc hợp tác cùng nhóm nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của văn học Việt Nam; có thể đảm nhận công việc nghiên cứu văn học ở các viện, trung tâm nghiên cứu hoặc giảng dạy văn học ở các trường Cao đẳng, Đại học; có cơ hội và đủ năng lực học lên bậc học Tiến sĩ ở các chuyên ngành phù hợp như: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Ngôn ngữ học, Văn học nước ngoài, Hán- Nôm,…đáp ứng sự phát triển về khoa học của đất nước, đặc biệt là các tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 

 

Liên hệ công tác

--------------------------------------------------------------

Văn phòng Khoa

Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.    

Điện thoại: (0292) 3872 013

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn