Ban chủ nhiệm Bộ môn

Trưởng bộ môn:     Ths. Nguyễn Trọng Nhân
Phó bộ môn:    Huỳnh Tương Ái

 

Danh sách nhân sự bộ môn

                 Họ và tên Giảng viên

Chức vụ

Học vị, Chức danh

Email

Chi tiết Tiểu sử - Công tác khác

Đào Ngọc Cảnh

Phó Khoa, Bí thư Đảng bộ Khoa

Tiến sĩ

dncanh@ctu.edu.vn

Xem thêm >

Nguyễn Trọng Nhân

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

trongnhan@ctu.edu.vn

Xem thêm >

Huỳnh Tương Ái

Phó Bộ môn

Cử nhân

htai@ctu.edu.vn

Xem thêm >

Huỳnh Văn Đà

 

Thạc sĩ

hvda@ctu.edu.vn

Xem thêm >

Nguyễn Thị Bé Ba

Bí thư Chi bộ Thạc sĩ

ntbba@ctu.edu.vn

Xem thêm >

Trương Thị Kim Thủy

  Cử nhân

kimthuy@ctu.edu.vn

Xem thêm >

Cao Mỹ Khanh

  Thạc sĩ

cmkhanh@ctu.edu.vn

Xem thêm >

Nguyễn Mai Quốc Việt

  Cử nhân nmqviet@ctu.edu.vn Xem thêm >

Nguyễn Thị Huỳnh Phượng

Thư ký bộ môn Thạc sĩ nthphuong@ctu.edu.vn Xem thêm >

Trần Thị Hoàng Anh

  Cử nhân tthanh@ctu.edu.vn Xem thêm >

Lý Mỷ Tiên

  Cử nhân lmtien @ctu.edu.vn Xem thêm >

Lê Thị Tố Quyên

  Thạc sĩ lttquyen @ctu.edu.vn Xem thêm >

Phan Thị Dang

  Thạc sĩ

ptdang@ctu.edu.vn

Xem thêm >

 

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn